روپول گالری هنر و تصویر
تماس با ما
09900973002
دسته‌بندی کالاها

ویدئو گرافیک گل و کوهستان

ویدئو گرافیک گل و کوهستان

/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

بنفشه‌ای خوش رنگ دمیده بود در آغوش کوه از  دل سنگ. به کوه گفتم: شعرت خوش است و تازه و تر وگر درست بخواهی من از تو شاعرتر که شعرتو از دل سنگ است و شعرمن از دل تنگ